Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Klaipėdos savivaldybės strateginiai triukšmo žemėlapiai ir aplinkos stebėsena

v iuso9x695

Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB2002 m. birželio 25 d. dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo įpareigoja valstybes nares parengti strateginius triukšmo žemėlapius bei numatyti triukšmo mažinimo veiksmus. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme nustatyta savivaldybių vykdomųjų institucijų pareiga rengti aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius, o savivaldybių tarybų – tvirtinti aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius.

Jau parengti ir 2012-07-26 patvirtinti Savivaldybės taryboje šie Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiai triukšmo žemėlapiai:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis kelių transporto triukšmo žemėlapį (Paros triukšmo, Ldvn);

2. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis kelių transporto triukšmo žemėlapis (Nakties triukšmo, Lnakties);

3. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis pagrindinių kelių transporto triukšmo žemėlapis (Paros triukšmo, Ldvn);

4. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis pagrindinių kelių transporto triukšmo žemėlapis (Nakties triukšmo, Lnakties);

5. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis geležinkelių transporto triukšmo žemėlapis (Paros triukšmo, Ldvn);

6. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis geležinkelių transporto triukšmo žemėlapis (Nakties triukšmo, Lnakties);

7. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis pramoninio triukšmo žemėlapis (Paros triukšmo, Ldvn);

8. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis pramoninio triukšmo žemėlapis (Nakties triukšmo, Lnakties);

9. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) žemėlapis (Nakties triukšmo, Lnakties);

10. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) žemėlapis (Paros triukšmo, Ldvn).

Klaipėdos miesto triukšmo kartografavimo paslaugas atliko UAB „HNIT-BALTIC“ 2010-08-17 sutarties Nr. J12-169 su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagrindu. Paslaugos vertė – 236 tūkst. Lt. Patvirtintų strateginių triukšmo žemėlapių duomenys bus naudojami triukšmo prevencijos zonų, tyliųjų zonų nustatymui, atnaujinant triukšmo prevencijos veiksmų planą, informuojant visuomenę, teikiant duomenis Europos komisijai.

Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymas nustatė aplinkos monitoringo struktūrą, kurios viena dalis yra savivaldybių aplinkos monitoringas – savivaldybių lygiu joms priskirtose teritorijose vykdomas aplinkos monitoringas. Monitoringo tikslas – valdyti miesto teritorijoje aplinkos kokybę, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie Klaipėdos miesto teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo programas bei planus ir įgyvendinti jose numatytas priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.

Šių metų kovo 29 d. Savivaldybės taryboje patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012–2016 m. programa, kurioje numatyti įvairių gamtinės aplinkos komponentų būklės nuolatiniai stebėjimai 5 metams. Šiuo metu vykstančių viešųjų pirkimų metu pasiūlyta mažiausia aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo kaina yra 618 tūkst. litų.

 

Klaipedos.info 

(Visited 183 times, 1 visits today)