Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Klaipėdoje – mažesnė šilumos kaina vartotojams

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) nustatė AB „Klaipėdos energija“ bazinę šilumos kainą naujam 5 metų reguliavimo periodui – 4,05 ct/kWh (be PVM), t. y. 12 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (4,62 ct/kWh be PVM).

VKEKK taip pat posėdyje konstatavo, kad ankstesniais laikotarpiais AB „Klaipėdos energija“ dėl kuro kainų ir įsigyjamos šilumos sąnaudų neatitikties vartotojams faktiškai taikytoje šilumos kainoje gavo papildomai apie 7,2 mln. Eur pajamų, kurios bus grąžintos vartotojams, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais.

Taip pat VKEKK nepripažino 2,1 mln. Eur AB „Klaipėdos energija“ sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti: sumažintos darbo užmokesčio, einamojo remonto ir aptarnavimo, kuro įsigijimo sąnaudos.

AB „Klaipėdos energija“ šilumą tiekia Klaipėdos mieste ir rajone, taip pat Gargždų mieste, šiluma aprūpinami 67 176 vartotojai, iš kurių 99 proc. yra gyventojai.

Bendrovės kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – 67 proc., gamtinės dujos – 29 proc., likusi dalis – mazutas (4 proc.)

Naujos AB „Klaipėdos energija” šilumos kainos įsigalios bendrovės valdybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

2013–2017 m. AB „Klaipėdos energija“ į šilumos ūkį investavo beveik 29,2 mln. Eur, iš jų 6,1 mln. Eur – ES struktūrinių fondų parama. Didžiausios investicijos atliktos rekonstruojant Klaipėdos rajoninę katilinę – įrengtas naujas 16 MW biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, taip pat kondensacinio ekonomaizerio įrengimas kitoje katilinėje, magistralinių šilumos tiekimo trasų rekonstrukcija. 2019–2022 m. į šilumos ūkį ketinama investuoti apie 24,3 mln. Eur

Aistė Griškonytė
Veiklos valdymo skyriaus patarėja
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

(Visited 24 times, 1 visits today)
123456