Bendravimo būdai

0
63

Kai susitinki žmogų, dar nepasisveikinęs atkreipkit dėmesį į jo kūno kalbą ir veido išraišką. Jeigu žmogus vengia akių kontakto, tai jau pirmas ženklas, kad bendravimas gali būti nemalonus.

Kartais ir ne itin teigiamos emocijos leidžia užmegzti ryšį.

Pagrindiniai bendravimo būdai yra šie: pasyvus, agresyvus, pozityvus.

Pasyvus. Šis bendravimo būdas dažniausiai dominuoja tarp vyresnio (tėvai, mokytojai, viršininkai ir t.t) ir jaunesnių žmonių. Arba tarp viršininkų ir pavaldinių. Tai panašu į paklusnumą. Mūsų balsas tuomet būna atsiprašančio tono, bailus, nusižeminame.

Agresyvus bendravimas pasižymi veržimųsi į kito žmogaus asmeninę erdvę, kaltinami kiti, siekiama dominuoti, kontroliuoti kitus. Šis bendravimas pasireiškia ir kūno kalboje – žmogus palinkęs į priekį, rodo pirštais, nuolat svarbiai žiūri į akis, kalba nesustodamas. Balsas skamba garsiai, išraiškingai, pabrėžtinai, lyg kažką ginant, išdidžiai, sarkastiškai. Kai bendraujame su agresyviai nusiteikusiu žmogumi, jaučiame būtinumą gintis, pažeminimą, pasibjaurėjimą, panieką. Šis bendravimo būdas išduoda žmogaus polinkį į neurotiškumą, emocijų nesuvaldymą. Agresyvus elgesys gali būti toleruojamas, ginant savo sveikatą ir gyvybę. Pvz., užpuolus užpuolikui, mes galime ne tik šaukti, bet ir panaudoti fizinę jėgą, kas bus tiesiog būtinoji gintis. Bendraujant visgi agresyvumas išduoda mūsų vidinį nesaugumą, nepasitikėjimą savimi, baimę.

Pozityvus bendravimas yra mūsų visų siekiamybė. Šis bendravimas pasižymi tuo, kad mes esame atviri ir nuoširdūs, žiūrime kitiems į akis, tačiau neįkyriai, esame atsipalaidavę, judame laisvai ir lengvai, rankų judesiai atviri (dažniausiai ištiesti delnai į viršų), galva pakelta. Pozityvi kalba skamba lygiai ir darniai, gyvai, suprantamai, atvirai. Pozityvus bendravimas – brandžios asmenybės požymis. Pozityvus nusiteikimas kyla iš vidinės žmogaus darnos. Asmuo nesijaučia nei „aukštesnis“, nei „žemesnis“ už kitus, yra lygiavertis pašnekovas. Pozityvus bendravimas kyla iš pasitikėjimo savimi ir saugumo jausmo.

 

Klaipėdos.info