Beveik 100 atsakingo verslo įmonių kviečia vienytis DAROM akcijai miškuose

0
85
DAROM-logo

DAROM-logoPrie aplinkos gražinimo dienos DAROM bendroves ir organizacijas šiemet kviečia jungtis ir Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas (NAVĮT). Tinklas, vienijantis 87 įmones, prisijungusias prie Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ bei keliolika Lietuvos mikroįmonių, pasirinkusių atsakingo verslo kelią, atkreipia dėmesį, kad atsakingas elgesys turėtų tapti įpročiu kiekvieną metų dieną.

„Dauguma tinklo įmonių kasmet dalyvauja DAROM akcijoje pavieniui. Tačiau miškų ir už miestų ribų esančių objektų tvarkymas – šių metų akcijos iššūkis, kuriam ypač reikalinga organizuota įmonių pagalba. Todėl susivienijusių atsakingo verslo įmonių tinklo vardu kviečiu organizacijas nelikti abejingomis, organizuotis ir aktyviai dalyvauti akcijoje, – sako NAVĮT pirmininkaujančios AB LESTO generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius. – Žinoma, įmonių atsakomybė kuriama ne vienkartinėmis akcijomis, o nuolatine veikla. Tačiau tokių akcijų privalumas – bendruomeniškumo jausmas ir pasididžiavimas, kad bendromis pastangomis dalelė mūsų šalies gamtos tapo gražesnė. Tai didžiulis indėlis į visuomenės pilietiškumo skatinimą, kuris ugdo atsakingą ir aplinka besirūpinantį žmogų.“

Judėjimo DAROM projekto vadovas Karolis Sargūnas atkreipia dėmesį, kad šiemet prie akcijos prisijungė Generalinė miškų urėdija ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT): „Džiaugėmės,  kad kasmet didėjo prie akcijos prisijungiančių žmonių skaičius, tačiau mažėjo surenkamų atliekų kiekis, tuo tarpu užmiestyje situacija negerėjo. Todėl šiemet verslo pagalba akcijai ypač būtina, nes reikalinga susiorganizuoti nuvykimą  į vietas užmiestyje ir pasirūpinti tvarkymosi priemonėmis – maišais, pirštinėmis ir kt.“, – teigia jis.

Pasak K. Sargūno, urėdijos ir VSTT akcijos tinklalapio žemėlapyje užregistravo kelis šimtus nelegalių miškuose supiltų sąvartynų ir kitų probleminių vietų. Jei įmonės pageidauja tvarkytis vietovėje, kuri dar nėra užregistruota, reikėtų  susisiekti su tą vietovę prižiūrinčios organizacijos atstovais – Generalinė miškų urėdija ar VSTT. Visi kontaktai pateikiami akcijos svetainėje www.mesdarom.lt. Organizatoriai pasirūpino, kad po talkos atitinkamos tarnybos išvežtų šiukšles, o DAROM organizatoriai geriausiai pasirodžiusiam kolektyvui planuoja įteikti ypatingą motyvacinę dovaną.

NAVĮT atkreipia dėmesį, kad atsakingas verslas ištisus metus turi būti pavyzdys visuomenei, kuri noriai prisijungia prie akcijos, tačiau to entuziazmo dar pristinga kitomis metų dienomis. „Nebūtina kalnus versti dideliems rezultatams pasiekti – pakeitę mažus kasdienius įpročius, galime padaryti itin didelį poveikį mūsų aplinkai. Būtent įmonės gali būti tuo varikliu, kuris darbo aplinkoje inicijuotų mažus įpročių pokyčius, vėliau nukeliausiančius ir į šeimas, ir kitas įmones – sako NAVĮT pirmininkaujančios įmonės vadovas.

Tinklas siekia atkreipti visuomenės dėmesį į verslo ir organizacijų vaidmenį inicijuojant ir skatinant ekologinį mąstymą, pokyčius visuomenės narių įpročiuose, elgsenoje, didinant socialinį aktyvumą ir asmeninę atsakomybę už savo aplinką. 

Tinklas yra atviras naujiems nariams, kuriems artimos darnaus vystymosi idėjos ir „Pasaulinio susitarimo“ principai, ir mielai dalijasi savo pasiekimais bei praktika. Lietuvos įmonės „Pasaulinio susitarimo“ tinkle.

Apie „Pasaulinį susitarimą“

Jungtinių Tautų „Pasaulinis susitarimas“ (angl. UN Global Compact) – tai šiuo metu didžiausia pasaulinė įmonių socialinės atsakomybės iniciatyva,  kuri suvienijo veikti kartu verslo įmones bei organizacijas ir pilietinę visuomenę, remiantis 10 universalių principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Jungtinių Tautų vystymo programa pristatė „Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. Tais pačiais metais įkurtas Nacionalinis atsakingo verslo tinklas (NAVĮT).  2013 m. tinklui pirmininkauja AB LESTO.  

 

NAVĮT narių veiklų aplinkosaugos srityje 2012 m. pavyzdžiai:

 „Aviva Lietuva“

„Aviva Lietuva“ turi kasmetinę tradiciją „Aviva talka – žalia Lietuva“. Tai talkos, bendradarbiaujant su vietos seniūnijomis, vykdomos 17-oje miestų. Visuose miestuose į talkas pasikviečiame po 15-20 vaikų iš globos įstaigų tame mieste: dienos centrų, vaikų namų. Globos stokojantiems vaikams rodome sektino elgesio pavyzdį, kad šiukšlę iš po kojų turi ir gali pakelti tik tu pats – ugdome vaikų sąmoningumą, asmeninę socialinę atsakomybę.

2012 m. balandžio mėnesį 17-oje miestų talkose dalyvavo 300 Aviva darbuotojų, 150 globojamų vaikų. Surinkta 8 tonos šiukšlių. Šiemet vėl rengiamės didelio masto talkoms.

 „Investors’ Forum“

Investicijų ir verslo aplinka Lietuvoje besirūpinanti asociacija „Investors‘ Forum“ skatina savo narius dalyvauti aplinkosaugos iniciatyvose, aktyviai bendrauti su bendruomenėmis ir populiarinti darnios plėtros idėją. Net ir pačios mažiausios organizacijos gali tausoti aplinką – taupydamos elektrą, pereidamos prie elektroninių dokumentų, rūšiuodamos atliekas. „Investors‘ Forum“ nariai turi gražią tradiciją – jau kelerius metus sodina medžius palei Upės gatvę Vilniuje, augina „Investuotojų“ alėją. Šis simbolinis žingsnis reiškia kur kas daugiau negu poilsio zona, nes kartu tai yra ir simbolis, parodantis, kad aplinkosauga rūpi mums visiems.   

 „Kvalitetas“, UAB

UAB „Kvalitetas“ – kokybės ir aplinkosaugos vadybos konsultacijų įmonė, kurios vidinė aplinkosaugos vadybos sistema 2012 m. buvo sertifikuota pagal ISO 14001 standarto reikalavimus. 2012 m. buvo įgyvendinti 24 aplinkosaugos vadybos diegimo projektai Lietuvos organizacijose (dvigubai daugiau negu 2011 m.). Nuo 2012 m. į visus savo konsultacinės veiklos projektus, neatsižvelgiant kokia vadybos sistema diegiama, įtraukiame kliento organizacijos atstovų supažindinimą su aplinkosaugos principais ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų įgyvendinimo nauda.

LESTO, AB

2012 m. per 400 LESTO darbuotojų tvarkė aplinką daugiau nei 25 miestuose ir surinko per 35 t atliekų. Su atliekų tvarkymo įmonėmis yra pasirašytos atliekų surinkimo sutartys, 2012 m. surinkėjams buvo perduota 150 tonų (2011 m. –  175 t) eksploatuoti nebetinkamos elektros įrangos. 2012 m. pabaigoje 89 proc. verslo klientų naudojo elektronines sąskaitas (pernai – 85 proc.). Vienam naujam apskaitos prietaisui (moderniam skaitikliui) įrengti 2012 m. išleista vidutiniškai 5 proc. mažiau lėšų nei 2011 m. 

Lietuvos draudimas, AB

Bendrovė naudoja žaliąją energiją, aktyviai dalyvauja ekologinėse iniciatyvose, dalyvauja bėgimo ir dviračių maratonuose. 2012 m. bendrovė pakvietė darbuotojus varžytis „žaliojoje iniciatyvoje” @Medis – kuris iš skyrių daugiau dokumentų klientams siųs elektroniniu paštu, o geriausius rezultatus pasiekę skyriai savo miestuose sodina medžius. Pirmieji trys medžiai pasodinti 2012 m. spalį. Gegužės 6 dieną „Lietuvos draudimo“ darbuotojai pasodino dar 9 medžius Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Palangoje.

Lietuvos energija, AB

2012 m. bendrovė aktyviai prisijungė prie visuotinės aplinkos tvarkymo akcijos DAROM 2012 ir, subūrę daugiau nei 200 bendrovės darbuotojų Elektrėnuose, Kaune bei Kruonyje surinko beveik keturis šimtus 100-120 litrų talpos šiukšlių maišų.  Šiais metais „Lietuvos energija“ tęs šią socialinę iniciatyvą ne tik švarindama teritorijas, bet ir ketindama pasodinti medelių Elektrėnų viešosiose erdvėse, įrengdama sporto įrenginių kompleksus pagrindiniuose miesto paplūdimiuose bei prisidėdama prie krepšinio aikštelės inventoriaus atnaujinimo.

Medicinos bankas

2012 m. internetinės bankininkystės sistemoje įdiegtas kvalifikuoto elektroninio parašo funkcionalumas leidžia sistemos vartotojams naudotis saugia elektroninio pasirašymo technologija. Tai taip pat suteikia galimybę atsisakyti tradicinių PIN/TAN kortelių gamybos, taip mažinant aplinkos taršą. Banko paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę iš principo keičia vartotojų įpročius – jiems nebūtina fiziškai atvykti į banką. Taip taupomas laikas, išlaidos transportui ir kt. kaštai, atitinkamai mažėja ir poveikis aplinkai. Internetinės bankininkystės registruotų vartotojų skaičius 2012 m. išaugo 30,2 proc. lyginant su 2011 m. Dar 2008 m., siekdamas efektyviai naudoti energijos išteklius, bankas pradėjo diegti virtualius serverius. Pradžioje jie buvo naudojami bandomojoje aplinkoje, o nuo 2009 m. – ir gamybinėje. 2012 m. daugiau nei 60 proc. serverių veikia naudojant virtualias aplinkas (palyginimui, 2011 m. veikė 50 proc.). Tikslas – op
 timizuoti verslo procesus, iki minimumo supaprastinti darbo vietos įrengimą, sumažinti įrangos suvartojamos energijos bei sukuriamų elektroninių atliekų kiekį.

Panevėžio kolegija

Panevėžio kolegija iki 2013 m. pabaigos planuoja modernizuoti pastatus ir bendrą CO2 emisijos kiekį sumažinti 1193,8 tonos. 2012 m. sausį patvirtinta Aplinkos apsaugos politika. Svarbiausios kryptys yra: aplinkos apsaugos studijų programos vykdymas, edukacinė aplinkosauginė veikla, pastatų ir patalpų renovavimo ir rekonstravimo programos, kuriomis siekiama gerinti techninę ir bei energetinę pastatų būklę, sumažinti energijos suvartojimą, energetinių išteklių taupymas, racionalus ir saugus atliekų tvarkymas. Kolegija organizuoja renginius, skirtus šviesti visuomenę gamtosaugos klausimais, kasmet dalyvauja DAROM, „Rūšiuok atliekas“. Kolegijoje įrengta smulkios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo talpykla, popieriaus rinkimo konteineriai, sudarytos sutartys dėl smulkios elektros ir elektroninės įrangos atliekų rinkimo, antrinių žaliavų – atliekų tvarkymo.

TEO LT, AB

Aplinkosauga yra viena iš keturių pagrindinių TEO socialinės atsakomybės krypčių. Prie gamtos tausojimo ir aplinkosauginių problemų sprendimo TEO prisideda ne tik diegdama pažangias, aplinką tausojančias technologijas (FTTH, KyotoCooling) ir paslaugas (vaizdo, telekonferencijos, etc.), keldama aukštus šios srities reikalavimus tiekėjams. Pasiekimai aplinkosaugos srityje 2012 metais: CO2 emisija sumažėjo 6,68 procento; sunaudota 11 proc. mažiau popieriaus. Popierinių sąskaitų sumažėjo 1,25 proc., sąskaitoms ir vokams – tik perdirbtas popierius. Suvartota 6 proc. mažiau vandens. Elektros biuro reikmėms suvartota 9,69 proc. mažiau. Didžioji dalis vidinių dokumentų pasirašoma el. parašu. DAROM 2012 m. tradicinė aplinkos tvarkymo ir savanorystės diena. Kasmet akcijoje dalyvauja nuo 380 iki 1000 darbuotojų ir jų šeimos narių. Bendrovė ne tik sutelkia darbuotojus, bet ir suteikia darbuotojams reikiamas priemones (pirštines, maišus).

Vilniaus kooperacijos kolegija

Kolegija yra apibrėžusi savo aplinkos apsaugos tikslus bei reikšminius aspektus. Vykdyti mokymai dėstytojams apie tai kaip, integruoti aplinkosaugos temas į dėstomus dalykus – tą daugelis dėstytojų sėkmingai daro. Sudarytos sutartys su antrinių žaliavų tvarkytojais UAB „EMP recycling“, UAB „Monmarkas“ ir UAB „Tonegra“.Popieriaus sąnaudos lyginant su 2011 m., sumažėjo 3 proc. Įrengti identifikuoti konteineriai šiukšlių rūšiavimui, atliekos perduotos atitinkamiems antrinių žaliavų tvarkytojams, vykdoma švietėjiška veikla apie įvairias išteklių taupymo galimybes, naudojamos taupios elektros lemputės, judesio šviestuvai ir kt. Vilniaus kooperacijos kolegija pirmoji Lietuvos aukštojo mokslo institucija, kurios vadybos sistema atitinka tarptautinius Aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 reikalavimus.

Ernestas Naprys
AB LESTO atstovas ryšiams su visuomene

Klaipėdos.info