Kaip vandenyno gyvūnus paveiks Fukušimos jėgainių radiacija?

0
175

 

Žemės drebėjimo sukrėstoje Japonijoje atominės elektrinės kelia grėsmę
ne tik sausumoje. Pasak ekspertų, stabdant jėgaines į jūrą
pateko nemažai radioaktyvių medžiagų.
Neatmetama prielaida, kad tolimesnis radiacijos lygio kylimas gali įtakoti smulkesnių jūros gyvūnų DNR. Remiantis „New York Times“ žiniomis, kovo pabaigoje Japonijos rytinėje pakrantėje paimtuose vandens mėginiuose aptikta radioaktyviųjų medžiagų, o aktyvaus cheminio elemento cezio kiekis leistiną normą viršijo 20 kartų.
Gyvi organizmai sugeba atstatyti prarastus ar sužalotus genus, tačiau esant stipriai radiacijai pakitimai gali būti negrįžtami. Niujorko Jūrų Laboratorijos mokslininkai mano, kad radioaktyvios medžiagos gali tiesiogiai nužudyti jūros gyvūnus, sukelti jų mutacijas arba patekti į maisto grandines.
Nustatyta, kad per labai trumpą laiką pasisavinti radioaktyvius metalus gali dumbliai. O vienaląsčiuose augaluose susikaupusi radiacija gali lemti tolimesnius padarinius ištisose mitybos grandinėse.
Didžiausias mutacijos pavojus kyla smulkiausiems jūros gyvūnams. Maži organizmai greičiausiai paveikiami radiacijos, todėl neatstatomam genų sužalojimui pakanka trumpo apšvitimo.
Radioaktyvūs cheminiai elementai nepavojingais tampa per skirtingą laiką – didžiausia problema laikomos cezio dalelės, kurioms neutralizuotis vandenyje prireikia 30 m.
Kolorado valstijos mokslininkų grupė tvirtina, kad pavojus perdėtas ir jūrų ekosistemoms tai turėtų pakenkti minimaliai. Jų nuomone, vandenynų vanduo nuolatos maišosi, todėl užterštas vanduo atsiskies ir radiacijos lygis gana greitai turėtų sumažėti iki nepavojingo.
Šiuo metu rytinėje Japonijos pakrantėje atsargumo sumetimais ribojama žvejyba, pranešama www.technologijos.lt tinklalapyje.

 

 

Klaipėdos.info