Klaipėdos rajono savivaldybė bendradarbiaus su Klaipėdos universitetu

0
36

Birželio 13 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje bus pasirašyta Savivaldybės ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutartis. Sutarties šalys sieks veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo ir projektinės veiklos srityse, vadovaudamosi Aukštojo mokslo ir Vietos savivaldos įstatymais bei Universiteto statutu.

Pagal šią sutartį Savivaldybė įsipareigos informuoti Universitetą apie savo plėtros planus ir problemas, specialistų kompetencijos tobulinimo poreikius bei studentų praktikos galimybes, siūlyti dalyvauti mokymo ir projektinės veiklos paslaugų pirkimo konkursuose. Taip pat padėti organizuoti Savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų specialistų kvalifikacijos tobulinimą, gyventojų tęstinį mokymąsi, Universiteto studentų praktiką, mokslinių bei magistro darbų rengimą.
„Manome, kad abipusis bendradarbiavimas ne tik padės pasiekti kokybiškų veiklos rezultatų sutartoms šalims, bet ir skatins generuoti naujas idėjas: kaip Klaipėdos rajono savivaldybę, savitą Lietuvos Vakarų regiono kraštą, paversti dar patrauklesniu čia gyvenantiems žmonėms, ypač jaunimui, ir Lietuvos bei užsienio investuotojams“, – sakė mero pavaduotojas Egidijus Skarbalius.
Universitetas savo ruožtu įsipareigos analizuoti Savivaldybės plėtros ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei gyventojų tęstinio mokymosi poreikius, rengti studijų bei kvalifikacijos tobulinimo programas, pagal Savivaldybės įvardytas svarbias problemas formuoti Universiteto bakalauro ir magistro studijų darbų temas ir pagal poreikį siųsti į Savivaldybę arba jai pavaldžias institucijas studentus atlikti praktikos, kviesti dalyvauti Savivaldybę Universiteto renginiuose.

Nuotrauka – iš 15min.lt portalo. 

 

 

Klaipėdos.info