Klaipėdos universitete – du nauji Garbės daktarai

0
29

klp universitetas

Remiantis Klaipėdos universiteto Senato nutarimu „Dėl Klaipėdos universiteto garbės daktaro
vardo suteikimo“ Nr. 11-9 ir Nr. 11-10 Garbės daktaro vardas suteiktas Lenkijos visuomenės
veikėjui, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui Adamui Michnikui bei publicistui, eseistui,
poetui, vertėjui prof. dr. Tomui Venclovai.
Klaipėdos universiteto Garbės daktaro vardas Adamui Michnikui suteiktas už nuopelnus
demokratijos plėtrai, pozityvaus dialogo tarp lietuvių ir lenkų tautų palaikymo. Adamas Michnikas
yra žymus Lenkijos visuomenės veikėjas, žurnalistas, eseistas ir politikos publicistas, dienraščio
„Gazeta Wyborcza“ vyriausiasis redaktorius.
Profesoriui Tomui Veclovai Garbės daktaro vardas suteiktas labai plačią ir gilią pilietinę,
akademinę, kūrybinę veiklą ir nuopelnus Lietuvos kultūrai, literatūrai, kultūrų dialogo sklaidai.
Iškilminga Garbės daktaro regalijų įteikimo ceremonija vyks š. m. lapkričio 12 dieną
Klaipėdos universitete.

 

Klaipedos.info