Paskolas studentams 2012 metais teiks keturi bankai, toliau mažėja palūkanų norma

0
29

Kredito įstaigų atrankos komisija atrinko keturis bankus, kurie teiks valstybės remiamas paskolas studentams 2012 metais: buvo pasirinkti „DNB“, „Swedbank“, Šiaulių bei Ūkio bankai.

Bankų pasiūlyta maksimali marža ir litais, ir eurais yra nuo 2,2 iki 2,3 proc. Visą valstybės remiamos paskolos studentams palūkanų normą sudaro kredito įstaigų marža ir 3 mėnesių tarpbankinės palūkanų litais (VILIBOR) arba eurais (EURIBOR) normos, tad visas palūkanų dydis litais š.m. kovo 16 dienai būtų nuo 3,5 iki 3,6 proc., eurais – nuo 3,05 iki 3,15 proc.
Šiais metais toliau mažėja valstybės remiamų paskolų palūkanų normos litais – maksimali galima bankų marža sumažinta nuo 2,5 iki 2,3 proc., o Vyriausybės užtikrinamas viešųjų finansų stabilumas įtakoja žemą VILIBOR dydį.
Komisija studentams siūlo platesnį kredito įstaigų pasirinkimą tikėdamasi, kad konkuruodami bankai dar pagerins savo dabartinius pasiūlymus. Su išsamia informacija apie siūlomas paskolų sąlygas bus galima susipažinti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lt, kai tik bus pasirašytos sutartys su minėtais bankais – tą numatoma atlikti iki kovos pabaigos.
Paskolos studentams su valstybės garantija teikiamos nuo 2009 metų. Šiemet valstybė numato garantuoti iki 80 mln. litų (šis skaičius kasmet numatomas ateinančių metų valstybės biudžete) minėtų paskolų. 2009-2011 metais komerciniai bankai išdavė 3,4 mln. eurų ir 71,3 mln. litų valstybės remiamų paskolų studentams. Bendra šiuo laikotarpiu išduotų valstybės remiamų paskolų suma sudarė beveik 83 mln. litų.
Kredito įstaigas atrinko komisija, kurią sudaro Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų, Valstybinio studijų fondo ir studentų organizacijų atstovai. Vertindama pasiūlymus komisija atsižvelgė į kredito įstaigų siūlomą maksimalią paskolos sumą, maksimalią palūkanų normos maržą (kurios dydis turėjo būti ne didesnis nei 2,3 proc.), paskolos gavėjams numatytus taikyti mokesčius, bendrą valstybės remiamos paskolos kainos metinę normą (visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius ir bet kuriuos kitus su valstybės remiamos paskolos suteikimu susijusius mokesčius), paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpius ir galimų atidėjimų skaičių bei vietoves, kur bus teikiamos paskolos.
Pagal galiojančią tvarką Valstybinis studijų fondas kiekvieno paskolų teikimo laikotarpiu atrenka studentus, už kuriuos studijų laikotarpiu visiškai apmoka palūkanas bankams. Ši nuostata taikoma konkrečiai paskolai iki studijų pabaigos. Jeigu fondas neapmoka paskolos palūkanų studentui, o paskolos studijų kainai metinė palūkanų norma studijų metu viršija 5 procentus, iš valstybės lėšų gali būti apmokama 5 procentus viršijanti palūkanų dalis Pastaroji nuostata netaikoma, kai apmokamos visos palūkanos, taip pat, kai paskolos gavėjas laikinai sustabdo studijas.

Finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyrius, Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius

 

Klaipedos.info