Valstybės kontrolė: duomenys apie valstybės turtą dar nėra tikslūs

0
28
valstybinis-turtas

valstybinis-turtas

Valstybės kontrolė atliko Lietuvos statistikos departamento parengtos Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 m. ataskaitos vertinimo auditą. „Tikėtina, kad Išvadą apie Statistikos deparatmento rengiamą ataskaitą teikiame paskutinį kartą, nes Seimui jau pateikti teisės aktų projektai, numatantys, kad ateityje tokios ataskaitos Statistikos departamentas nerengs. Už 2012 metus turėsime nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuris apims ir dabar turto ataskaitoje nurodytus turto ir įsipareigojimų duomenis. Už 2011 metus dar negalėjome patvirtinti, kad ataskaitoje pateikti duomenys apie valstybės turtą ir įsipareigojimus yra tikri ir teisingi“, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Ataskaitoje pažymima, kad Valstybės kontrolė jau ne vienerius metus atkreipia dėmesį į neįgyvendintą jos rekomendaciją – miškus ir jų žemę registruoti buhalterinėje apskaitoje ir nurodyti finansinėse ataskaitose. Atkreipiamas dėmesys, kad 2011 m. pabaigoje muziejinių vertybių įvertinta tik 12,3 proc.

Valstybės kontrolė jau keletą metų pažymi, kad Centralizuoto turto valdymo 2009-2016 metų strategijos įgyvendinimo priemonių plane 2009-2011 m. numatytos priemonės įgyvendinamos vangiai ir nesilaikant nustatytų terminų. Taip pat nesukurta valstybės turto informacinės paieškos sistema, kuria turėjo būti naudojamasi nuo 2009 m. liepos 1 d, nors jos kūrimui Valstybės turto fondas iki 2011 m. pabaigos panaudojo beveik milijoną Lt. Šiuo metu įgyvendinamas naujas trijų milijonų litų vertės projektas, pagal kurį ši sistema vėl pradedama kurti nuo pradinio etapo. Valstybės kontrolė audito ataskaitoje atkreipė dėmesį, kad neįsteigus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo yra neaišku, kokių duomenų ir kokių sistemos funkcinių galimybių jam prireiks valdant valstybės turtą, todėl yra rizika, kad kuriama paieškos sistema gali netenkinti turto valdytojo poreikių. Audito metu Finansų ministerija sutiko su Valstybės kontrolės pateiktomis rizikomis ir pastebėjo, kad galėtų paspartinti Seimui pateiktų įstatymų projektų svarstymą ir priėmimą.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, visas valstybės turtas 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė beveik 170 mlrd. Lt.

 

Klaipedos.info