Valstybės kontrolė pateikė išvadą dėl 2013 m. valstybės biudžeto projekto

0
25

biudzetas 250

Valstybės kontrolė pateikė Seimui išvadą dėl 2013 m. valstybės biudžeto projekto. Pristatydama audito išvadas, valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė sakė: „Konsoliduoti viešuosius finansus – vienas iš svarbiausių Lietuvos strateginių tikslų. Pagal Fiskalinės drausmės įstatyme nurodytą fiskalinės drausmės taisyklę valstybės biudžeto asignavimų prieaugis 2013 m. negali viršyti 223,5 mln. Lt. Projekte suplanuotų valstybės biudžeto asignavimų prieaugis yra 223,3 mln. Lt, tačiau atkreipiame dėmesį, kad į jį neįskaityta 128 mln. Lt valstybės biudžeto išlaidų“.

Finansų ministerija, prognozuodama pajamas, iš esmės įvertino veiksnius, turinčius įtakos jų surinkimui. Valstybės kontrolės nuomone, pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų prognozės 2013 metams yra optimistinės, pelno mokesčio – tikėtina, o gyventojų pajamų mokesčio – atsargi. Nustatėme, kad valstybės biudžete nesuplanuotos kai kurių ministerijoms pavaldžių įstaigų pajamos (apie 4 mln. Lt), Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui, atsižvelgiant į 2013 m. akcizų pajamų prognozes, suplanuota 11,5 mln. Lt per daug valstybės biudžeto lėšų, o asignavimai tam tikrais atvejais suplanuoti nesilaikant Biudžeto sandaros įstatymo nuostatų – nerodant jų ekonominės paskirties ( t. y. „viena eilute“).

Vyriausybė 2013 m. planuoja skolintis 7 596 mln. Lt. Iš šios sumos 60 mln. Lt numato perskolinti uždarajai akcinei bendrovei „Būsto paskolų draudimas“. Šios paskolos suteikimo tikslingumu Valstybės kontrolė abejoja.

Įvertinusi valstybės pinigų fondų sąmatas 2013 metams, Valstybės kontrolė esminių pastabų neturėjo, tačiau įžvelgia riziką dėl lėšų pagrįstumo – numatomų skirti Valstybės turto fondui likvidatoriaus paslaugoms atlikti ir valstybės turto valdymo informacinės paieškos sistemos kūrimui.

„Apie audito rezultatus informavome Seimą ir atsakingas institucijas. Siūlome į juos atsižvelgti tikslinant valstybės biudžetą“, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

VALSTYBĖS KONTROLĖS INFORMACIJA

 

Klaipedos.info